london_fashion_weekend14_website_image_wlvx_wuxga

ติดต่อเรา

กลับถูกนำมาเป็นเกมเพื่อสนองความต้องการของคนดู เพราะถ้าไม่มีการพนันเกิดขึ้นจะไม่มีคนมาดูการแข่งรถเท่าที่ควร ทุกครั้งที่นักแข่งเดินเข้าสนามแข่ง แน่นอนว่าเขาต้องเสี่ยงทุกอย่างแม้กระทั้งชีวิตของตัวเขาเองที่จะต้องเอาไปเสี่ยงกับการเอาชีวิตให้รอกกลับมาหาครอบครัว แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะความชอบและเพื่อความอยู่รอดของตัวเขาเอง การแข่งรถนั้นถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง

ติดต่อเรา
กรุณาติดต่อภายในช่วงเวลา หลังเที่ยงคืน
00.00 – 07.30 เพราะจะนอนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ