ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการได้ยิน 

คนไทยยังไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคหูตึงได้ดีพอ จึงทำให้ส่วนใหญ่มารู้ตัวอีกที ตัวเองหรือคนรอบข้างก็มีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้ว และต้องมาหาการรักษาเอาในภายหลัง ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถป้องกันตัวเองและดูแลคนรอบข้างให้ห่างไกลจากปัญหาทางการได้ยินได้ ซึ่งถ้าทำได้จะง่ายกว่าการมาหาวิธีรักษา 

การป้องกันและดูแลตัวเอง เพื่อไม่ให้หูได้รับอันตราย เริ่มต้นจากการสังเกตชีวิตประจำวัน อาชีพที่เราทำ การเดินทางระหว่างทางต้องเจอกับอะไรบ้าง ความชอบส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์การฟังเพลง ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้หูของคุณมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไป 

ส่วนใหญ่คนที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ตามโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือตามงานก่อสร้างที่ยากจะควบคุม หรือแม้กระทั่งอู่ เสียงเครื่องรถยนต์ ก็มีเสียงที่ดังน่ารำคาญอยู่มาก เมื่อต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้หูมีปัญหา ระยะเวลาการใช้งานของหูก็จะสั้นลง และนั่นเป็นสาเหตุให้ทำไมบางคนอายุยังน้อย แต่มีปัญหาเรื่องการได้ยินจนต้องหาซื้อเครื่องช่วยฟัง 

ในเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้นมีความเสี่ยงกับการได้ยินในอนาคต และไม่สามารถปฏิเสธงานได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง จึงอยากแนะนำให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น ที่อุดหู เพื่อลดเสียงที่จะเข้ามาให้เบาลง เป็นการถนอมแก้วหูที่บอบบางได้เป็นอย่างดี และเมื่อดูแลตัวเองแล้ว ก็อยากให้หันมาใส่ใจดูแลคนรอบข้างด้วย สังเกตว่าคนในครอบครัวมีใครที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงบ้าง แล้วช่วยกันคิด ช่วยกันปรึกษาหาทางป้องกัน เพื่อให้สุขภาพของคนที่เรารักดีอยู่เสมอ 

แต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ ร่างกายย่อมโรยราไปตามธรรมชาติ อย่างนี้ยากจะป้องกันแล้ว เพราะส่วนใหญ่อาการหูตึง มักเกิดกับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป วิธีรักษาคือการพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูโดยเฉพาะ และเลือกใช้ เครื่องช่วยฟัง ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ และหมั่นดูแลเอาใจใจปัญหาสุขภาพจิตด้วย เพราะในระยะแรกผู้ป่วยอาจรู้สึกไม่สบายตัว ที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังตลอดเวลา เราในฐานะคนในครอบครัว

ต้องรู้จักใช้คำพูดถนอมน้ำใจและให้กำลังใจกันอยู่เสมอ เพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่น และถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยปรับตัวได้ การใช้ชีวิตจะง่ายขึ้น คุณเองก็จะหมดความกังวลไปได้มาก เพราะเค้าจะสามารถใช้ชีวิตได้เอง มีสุขภาพจิตที่ดี เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นภาระลูกหลาน ลดปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวได้เป็นอย่างดี