etc_fashion49__970

อยากสบายแต่ไม่ทำงาน

อยู่ตามพื้นที่ชนบทยิ่งมีเยอะและยังมีคนที่เป็นสายคอยส่งข่าวบอกแหล่งหวยให้รู้ตัวทันอยู่เสมอๆ หากจะมีการเข้าไปปราบปรามหวยใต้ดินบริเวณนั้น จึงทำให้การจับกุมค่อนข้างเป็นไปอย่างลำบาก นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของมนุษย์ที่เพียงแค่อยากมีเงินเยอะ อยากสบายแต่ประเทศชาติกลับถอยหลังลงเรื่อยๆ การแข่งรถบนเส้นทางแห่งความเร็วที่คนขับเพื่อความมันและความชอบส่วนตัว